Gelukkig is het land – vs. 2

Gedankt moet zijn de Heer’,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons t’ zijner eer
deez’ overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heeren al gewrocht!
O Heer’, o Heer’, o Heer’,
hoe groot is Uwe macht!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl