God in de hoog’ alleen zij eer – vs. 2

Wij willen U ootmoediglijk
om Uwe glorie loven,
dat Gij, God Vader, eeuwiglijk
regeert in ’t rijk daarboven.
Door Uw onmetelijke macht
wordt, wat Gij wilt, terstond volbracht.
Heil ons om zulk een Heere!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl