God in de hoog’ alleen zij eer – vs. 3

O Jezus Christus, Zoon van God,
des Vaders Eengeboren,
die keert het droeve zondaarslot,
verlost, die was verloren,
Gij Godslam, heilig Hoofd en Heer’,
op ons gebed gena vermeer,
erbarm U over allen.

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl