God in de hoog’ alleen zij eer – vs. 4

O Heil’ge Geest, ons hoogste Goed,
ten Trooster ons gegeven,
die hen voor satans macht behoedt,
wie Christus schonk het leven
door Zijne bange bitt’re dood:
och, help ons in de droeve nood!
Wij steunen op Uw trouwe.

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl