God is getrouw, Zijn plannen falen niet – vs. 2

De Heer’ regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem Zijner lippen overmant
de tegenstand.

  • M70
  • M90
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl