Grote God, wij loven U – vs. 3

Heer’, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan…
laat ons niet verloren gaan!

  • M90
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl