Halleluja, eeuwig dank en ere – vs. 1

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word’ op aard’ en in de hemel, Heere,
voor Uw liefd’ U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl