Heere, kere van ons af – vs. 1

Heere, kere van ons af
Uw vertorend aangezicht,
en door deez’ verdiende straf
ons verblind verstand verlicht!
Dat Uw vriendelijk gelaat
lichtend over ons mag staan,
en Uw uitverkoren zaad
eens toch mag met vrede gaan.

  • M90
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl