Heere, kere van ons af – vs. 3

Doch zo ’t U believen zal,
dat Gij ons nog langer zult
laten in dit ongeval,
geef ons, Heere, toch geduld.
Laat dan uwe wil geschien,
want voorzeker en gewis
Gij kunt weten en voorzien,
wat ons meest van node is.

  • M90
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl