Heft op uw hoofden, poorten wijd! – vs. 1

Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, Die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer’ der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld ’t leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, Die sterk van daad
de deuren binnengaat!

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl