Heft op uw hoofden,poorten wijd! – vs. 2

Gezegend was het land, de stad,
waar deze Koning binnentrad.
Gezegend ’t hart, dat openstaat
en deze Koning binnenlaat.
De Zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in ’t duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl