Heilig, heilig, heilig – vs. 2

Heilig, heilig, heilig!
Al de heil’gen knielen,
neigend hunnen kroon voor de Koning van ’t heelal;
ook de heil’ge eng’len
vallen voor Hem neder,
Die was en is en eeuwig wezen zal.

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl