Heilig, heilig, heilig – vs. 3

Heilig, heilig, heilig!
Gij blijft ons verborgen,
wijl voor zondig’ ogen uw glans verdwijnt in nacht.
Gij alleen zijt heilig,
geen is Uws gelijke,
volmaakte liefde, heiligheid en macht!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl