Heilig, heilig, heilig – vs. 4

Heilig, heilig, heilig
Heere God almachtig,
heel de schepping prijst U in aard’ en hemel wijd.
Gij alleen zijt heilig,
liefdevol en machtig,
Drie-enig God, die een in wezen zijt.

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl