Heugelijke tijding – vs. 1

Heugelijke tijding,
Bron van hartverblijding,
Evangeliewoord!
Woord van God gegeven,
woord van eeuwig leven,
zalig die u hoort!
Zalig hij, wiens harte gij
met een onverwrikt vertrouwen
leert op God te bouwen!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl