Heugelijke tijding – vs. 2

Door Zijn vredeboden
doet God zondaars noden
tot het hoogste goed.
God heeft ons vergeven,
God schenkt ons het leven
door des Heilands bloed.
Ja, de Heer’ wil nog veel meer,
boven bidden, boven denken
alles aan ons schenken!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl