Heugelijke tijding – vs. 3

Hoe ook afgezworven,
hoe geheel bedorven,
hoe verhard in ’t kwaad,
wilt gij zalig wezen,
gij hebt niets te vrezen,
hier is hulp en raad.
God vergeeft, want Christus leeft,
en heeft het rantsoen gevonden
voor de grootste zonden!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl