Heugelijke tijding – vs. 5

Woord, waarop wij bouwen,
waar wij op vertrouwen,
Evangeliewoord!
Bergen mogen wijken,
Gij zult nimmer wijken,
want Gij zijt Gods woord!
Dat ons, Heer’, de troost dier leer
gene twijfeling ontrove:
sterk ons in ’t gelove!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl