Hoe groot zijt Gij – vs. 2

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer’ mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer’ mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl