Hoe groot zijt Gij – vs. 3

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer’, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer’ mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer’ mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl