Hoe zal ik u ontvangen – vs. 1

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
O, ’s werelds hoogst verlangen,
des sterv’lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer’, ons onderrichte,
wat U behaag’lijk zij!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl