Hoe zal ik u ontvangen – vs. 2

Uw Sion strooit U palmen
en twijgen voor de voet,
en ik breng U in psalmen
mijn jubelende groet.
Mijn hart zal ’t feestkleed dragen
van altijd jeugdig groen,
en van Uw lof gewagen,
zoveel mijn lied kan doen.

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl