Hoe zal ik u ontvangen – vs. 3

Ver van de troon der tronen
en ’s hemels zonneschijn
wilt G’ onder mensen wonen,
der mensen Broeder zijn!
Met God wilt G’ ons verzoenen,
tot God heft G’ ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in ’t oog.

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl