Hoe zal ik u ontvangen – vs. 4

‘k Lag machteloos gebonden:
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden:
Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven,
tot Gij mij op deed staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl