Hoe zal ik u ontvangen – vs. 5

Wat deed uit ’s hemels zalen,
o Heer’ der heerlijkheen,
op aard’ U nederdalen?
Uw grote liefd’ alleen,
Uw eindeloos erbarmen
met onze grote nood,
dat als met reddend’ armen
ons zegenend omsloot!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl