Hoe zal ik u ontvangen – vs. 6

Ja, schrijf dat in uw harte,
gij diep bedroefde schaar!
Bij ’t nijpen van de smarte,
bij ’t barnen van ’t gevaar:
al scheurde ’t kruis uw schouder,
al doofde ’t laatste licht,
de Trooster en Behouder
staat voor uw aangezicht!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl