Hoe zal ik u ontvangen – vs. 7

Nu hebt gij niet te vragen,
of God wel vrede biedt:
“In mensen welbehagen!”
zo klinkt het eng’lenlied
’t Klinkt voort, waarheen w’ ook zweven
uit Bethl’em Efrata;
het klinkt ook onder ’t sterven
nog in ons harte na!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl