Hoe zal ik u ontvangen – vs. 8

Hoe d’ afgrond ons bestrijde,
de wereld ons verschrikk’,
de Heer’ staat ons ter zijde
tot onze jongste snik.
Zijn macht is alvermogen
en ied’re vijand vliedt
voor d’ opslag van Zijn ogen,
waar Hij als Vorst gebiedt.

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl