Hoe zal ik u ontvangen – vs. 9

Nog eens zal Hij verschijnen
als Richter van ’t heelal,
die ’t hoofd van al de Zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen;
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven ’t graf!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl