Hoor, de eng’len zingen d’ eer – vs. 1

Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer’!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Mengt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng’lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer’!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl