Hoor, de eng’len zingen d’ eer – vs. 2

Hij, Die heerst op ’s hemels troon,
Christus, d’ eeuw’ge, ’s Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd, die God behaagt.
Vleesgeworden Woord van God,
mens geworden om ons lot,
U, der mensen een, o Heer’,
U, Immanuël, zij eer!
Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer’!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl