Ik wil mij gaan vertroosten – vs. 2

De tijd heb ik verloren,
die Gij mij hebt verleend.
Naar U wild’ ik niet horen,
in zonden was ‘k versteend.
Zeer traag ben ik tot deugden,
al heb ik goed vermaan:
oorsprong der eeuw’ge vreugden,
o Jesu, zie mij aan!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl