Immortal, invisible, God only wise – vs. 1

1. Immortal, invisible, God only wise,
In light inaccessible hid from our eyes,
Most bless├Ęd, most glorious, the Ancient of Days,
Almighty, victorious, Thy great name we praise.
—————————————————
1.Onsterfelijk, onzichtbaar, alleen wijze God,
In ontoegankelijk licht verborgen voor onze ogen,
Allergezegendst, allerheerlijkst, de Oude van dagen,
Almachtig, zegevierend, wij prijzen Uw grote Naam.

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl