Immortal, invisible, God only wise – vs. 4

4. Great Father of glory, pure Father of light,
Thine angels adore Thee, all veiling their sight;
Of all Thy rich graces this grace, Lord, impart:
Take th’ veil from our faces, the veil from our heart.
——————————————————-
4.Grote Vader van heerlijkheid, reine Vader van licht,
Uw engelen aanbidden U; allen bedekken hun gezicht;
Onder al Uw rijke genaden, Heere, deel deze genade mee:
Neem het deksel van ons gezicht, het deksel van ons hart.

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl