Immortal, invisible, God only wise – vs. 5

5. All laud we would render; O help us to see
’T is only the splendour of light hideth Thee,
And so let Thy glory almighty impart,
Through Christ in His story, Thy Christ to the heart.
—————————————————————–
5.Alle lof willen wij toebrengen; o, help ons te zien:
Het is alleen de glans van licht die U verbergt,
En laat zo Uw almachtige heerlijkheid, .
Door Christus in Zijn historie Uw Christus aan het hart meedelen

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl