In der schepping morgenstond – vs. 3

Nog eens galmt der eng’len koor
Met gejuich de heem’len ddor.
Als Gods Zoon met majesteit
Weder komt in heerlijkjheid.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl