In naam van Oranje doet open de poort – vs. 2

De vloot is met vijfduizend koppen bemand,
De mannen zijn kloek en vol vuur.
Een ogenblik nog en zij stappen aan land,
Zij wachten bericht binnen ’t uur.
Gij moogt dus niet dralen, doet open de poort!
Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord
Bezit van de vesting Den Briel (2x)

  • M70
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl