In naam van Oranje doet open de poort – vs. 4

Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen
En spreekt over Koppelstoks last:
De stad in hun handen of anders de dood
’t Besluit tot het eerste staat vast!
Maar nauw’lijks is hiermee de veerman gevleid
Of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid
En zo kwam de Geus in Den Briel (2x).

  • M70
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl