Is dat, is dat mijn Koning – vs. 2

Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en die hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon;
ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden,
Hem al die smarten aan.

  • M60
  • M70
  • M80
  • Samen-zang
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl