Jezus, Die mijn ziel bemint – vs. 3

Gij, o Heiland, zijt mijn kracht,
Gij mijn hoog vertrek, o Heer’;
Gij sterkt zwakken door Uw macht,
Gij geeft blinden d’ ogen weer.
Heilig, driemaal heilig, Gij!
Zie ontfermend op mij neer;
niets dan zwakheid vindt G’ in mij,
schenk mij Uw genaad’, o Heer.
————————————–
3 Plenteous grace with thee is found,
grace to cover all my sin;
let the healing streams abound;
make and keep me pure within.
Thou of life the fountain art;
freely let me take of thee;
spring thou up within my heart,
rise to all eternity.
————————————

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl