Jezus, Die mijn ziel bemint – vs. 4

Volheid van genade, Heer’,
woont steeds in Uw priesterhart.
Stort de stroom des levens neer
in mijn ziel, neem weg mijn smart.
Gij zijt ’s levens Heilfontein,
Gij geeft zondaars zaligheid;
was mij, Heer’ ! En houd mij rein,
nu en tot in eeuwigheid.
————————————
‘4.Plenteous grace with Thee is found,
Grace to cover all my sin;
Let the healing streams abound;
Make and keep me pure within.
Thou of life the fountain art,
Freely let me take of Thee;
Spring Thou up within my heart,
Rise to all eternity.
————————————

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl