Jezus leeft, en wij met Hem – vs. 2

Jezus leeft: Hem is de macht
over ’t gans heelal gegeven,
en wij zullen door Zijn kracht
Hem gelijken, eeuwig leven.
Zou Gods trouw ooit wank’len? Neen,
dit is onze troost alleen!

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl