Jezus leeft, en wij met Hem – vs. 4

Jezus leeft, nu is de dood
ons een ingang tot het leven.
Welk een rust in stervensnood
zal dit woord ons harte geven.
Gij, o Heiland, Gij alleen,
Gij zijt onze troost alleen!

  • M60
  • M70
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl