Jezus, leven van mijn leven – vs. 1

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennood,
opdat ik niet hoop’loos sterven,
maar Uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer’,
zij U daarvoor dank en eer!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl