Jezus, leven van mijn leven – vs. 2

Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor’ne, te bevrijden,
duizend, duizend maal, o Heer’,
zij U daarvoor dank en eer!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl