Jezus, leven van mijn leven – vs. 3

Heer’, Verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn boeien hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren:
duizend, duizend maal, o Heer’,
zij U daarvoor dank en eer!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl