Jezus, leven van mijn leven – vs. 4

Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,
voor Uw bitt’re bange nood,
voor Uw heilig, biddend strijden,
voor Uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer’,
zij U daarvoor dank en eer!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl