Jezus neemt de zondaars aan – vs. 4

Komt gij allen, komt tot Hem!
Zondaars, komt, wat zou u hind’ren?
Jezus roept u, hoort zijn stem,
Hij maakt zondaars tot Gods kinderen.
Vrij moogt gij tot Jezus gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl