‘k Wil U, o God, mijn dank betalen – vs. 4

Laat Uwe hand mij nu ook dekken,
‘k verlaat m’ op U, ook in de nacht.
U word’, als Gij mij weer zult wekken,
opnieuw mijn lofzang toegebracht.
En zo ik nooit weer mocht ontwaken,
aan U beveel ik dan mijn geest,
om voor Uw troon die rust te smaken,
die hier mijn uitzicht is geweest.

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl