Kom tot uw Heiland – vs. 3

3
Wil toch bedenken: Hij is nabij:
volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij.
Luister, Hij spreekt tot U en tot mij:
“Komt tot Mij, zondaars, komt!”
Koor
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon;
als zij vergaad’ren rondom de troon,
daar waar de eng’len staan.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl